Svensk digitalisering: Kartläggning av svensk forskning, företags status och behov

Reference number 2016-05159
Coordinator STIFTELSEN IMIT
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration December 2016 - February 2018
Status Completed

Purpose and goal

Detta projekt syftade till att identifiera digitaliseringens utmaningar och möjligheter samt ge rekommendationer och förslag på åtgärder som skulle kunna öka Sveriges konkurrenskraft på digitaliseringsområdet. Genom intervjuer och observationer av företag inom ett antal utvalda branscher har vi tagit fram en lägesbeskrivning av vad man arbetar med, hur långt man har kommit och vilka utmaningar man möter i arbetet med digitalisering. Den fråga vi har försökt att besvara är om den forskning som bedrivs på universitet och forskningsinstitut motsvarar företagens utmaningar.

Expected results and effects

Våra observationer visar tydligt att digitalisering, eller digital transformation, inte främst handlar om teknisk utveckling. Anledningen är att digitaliseringens framgång handlar om att omstrukturera företag så att de effektivt kan dra nytta av data, skapa nya värden och slutligen tillägna sig en del av det ekonomiska värde som skapas - ofta genom att öka den interna effektiviteten eller förändra och bredda existerande affär. Detta kräver ofta nya sätt att leda, organisera och samarbeta, och nya sätt att utveckla produkter och tjänster samt nya stödjande kompetenser.

Planned approach and implementation

Studien bygger på ett hundratal intervjuer med företrädesvis stora företag med miljardomsättning. Intervjuerna är genomförda med bland annat verkställande direktörer, teknikchefer, styrelsemedlemmar, produktionschefer, digitaliseringsansvariga, säljare, IT-chefer, affärsansvariga, operatörer, affärsutvecklingsansvariga, produktchefer och ägare. Intervjuer har även genomförts med professorer på universitet och högskolor samt personer på branschorganisationer och myndigheter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.