Super-E: E-bands (71-86 GHz) superchip för framtida mobila 4G/LTE backhaulnät

Reference number
Coordinator Gotmic AB
Funding from Vinnova SEK 1 230 300
Project duration December 2011 - November 2012
Status Completed

Purpose and goal

Gotmic har -nom Forska och Väx projektet tagit fram integrerade mottagare och sändare för E-bands (71-86 GHz) radiolänkar som är väl anpassade till marknadens krav på prestanda. Utöver de integrerade chipen har Gotmic även kompletterat sitt produktutbud för mer enfunktionella kretsar inom samma frekvensområde, med bl.a. effektförstärkare.

Results and expected effects

Gotmic har idag kunder inom segmentet E-bandsradiolänkar på alla relevanta marknader (EU, USA, Asien). Vi ser redan idag och förväntar oss att ett flertal av dessa kommer att gå över till våra integrerade chip under 2013 och att volymerna kommer att rampas upp under 2013 och fortsätta stiga under kommande år. Resultaten från projektet har gett oss möjlighet att skapa en unik produkt som är världsledande och har rönt stort intresse hos de större kunder vi presenterat de hos.

Approach and implementation

Gotmic har arbetat mycket fokuserat internt och i samarbete med kunder för att skapa en produkt som är väl anpassad för marknadens krav på prestanda men även kostnad. Gotmic har inom projektet också arbetat med volymproduktion i åtanke och därmed betraktat aspekter såsom spridning, testning, producerbar, m.m.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.