Summering och spridning av lärande inom och genom KTH:s Entrepreneurial Faculty Project, EFP

Reference number 2010-00582
Coordinator Kungliga tekniska högskolan
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration February 2010 - August 2010
Status Completed