Substanser från Marina Mikrosvampar med Effekt mot Multiresistenta Bakterier

Reference number
Coordinator Uppsala universitet - Institutionen för läkemedelskemi
Funding from Vinnova SEK 40 529
Project duration March 2011 - October 2011
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med detta projekt var att de deltagande parterna i det planerade projektet skulle mötas och lära känna varandra och att diskutera möjligheter och begränsningar för en Marie Curie ansökan för Dr Hao Huang i ett långsiktigt perspektiv.

Results and expected effects

En fullständig ansökan inskickades till VINNOVA baserad på noggrann prövning av olika delar i det planerade projektet för att kunna upptäcka substanser från marina mikrosvampar med effekt mot multiresistenta bakterier. Projektet bedömdes ha en mycket stor potential och kvalité och dessutom förutsättningar för uppbyggande av ett långsiktigt samarbete mellan parterna i Kina och Sverige.

Approach and implementation

Inläsning av relevant litteratur inom området och skrivande av ansökan

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.