Subjektiv bedömning av fordonsdynamiska egenskaper med hjälp av körsimulatorer för en effektiv produktutveckling

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Farkost och Flyg
Funding from Vinnova SEK 250 000
Project duration January 2016 - June 2017
Status Completed
Venture Personal mobility between societal sectors
Call Mobility of individuals for innovation

Purpose and goal

Användandet av körsimulatorer för subjektiv bedömning av fordonsdynamiska egenskaper, med syftet att utföra en modellbaserad utveckling där expertförare bedömer virtuella fordonsmodeller, har utvärderats. Jämförelsen mellan subjektiva bedömningar i verklig bil och validerade fordonsmodeller i en körsimulator visar på en god överensstämmelse. Resultaten visar också på möjligheten att ersätta fysiska tester med virtuella simuleringsmetoder för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i fordonsdynamikutvecklingen.

Expected results and effects

Projektet har bidragit med en analys av modeller samt en ökad kunskap om hur förändringar i fordonsdynamiska egenskaper uppfattas i en körsimulator jämfört med tester i verklig bil. Resultaten har också bidragit till en ökad förståelse för en körsimulators fördelar och begränsningar. Förslag på vidareutveckling av körsimulatorns rörelsealgoritmer har tagits fram, som ett steg i utvecklingen av virtuella metoder för att minska kostnader och ledtider samtidigt som kvalitet och robusthet kan förbättras genom att möjliggöra tidigare tester och med större parametervariationer.

Planned approach and implementation

Experiment där expertförare har bedömt fordonsdynamiska egenskaper hos fysiska fordon och hos validerade fordonsmodeller i en rörelsebaserad körsimulator har studerats och en analys av sambandet mellan subjektiva bedömningar i den verkliga och virtuella miljön har utförts. Olika modeller har studerats och jämförelser med objektiva mätdata har genomförts. De algoritmer som omvandlar rörelsen hos en fordonsmodell till rörelser hos körsimulatorn har studerats och förslag på vidareutveckling av algoritmerna för att förbättra körupplevelsen har tagits fram.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.