Studier av funktionellt viktiga antikroppar mot malaria

Reference number
Coordinator Karolinska Institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Funding from Vinnova SEK 1 925 000
Project duration September 2007 - August 2010
Status Completed