Strukturell viktoptimering vid produktutveckling

Reference number
Coordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Funding from Vinnova SEK 2 710 000
Project duration August 2013 - February 2016
Status Completed

Purpose and goal

Ett av huvudmålen med projektet var att identifiera och lösa problem som tidigare begränsat det praktiska användandet av topologioptimering inom industrin. Inom projektet har därför bivillkor som stämmer överens med de krav som används vid dimensionering, så som tillåten statisk spänning och utmattning, utvecklats för topologioptimering. även så kallad robust optimering har formulerats där en osäkerhet i de pålagda lasterna beaktas och som även möjliggör optimering mot en stor mängd laster på ett effektivt sätt.

Expected results and effects

Projektet har resulterat i en doktorsavhandling som beskriver metodik för hur topologioptimering kan utföras med hänsyn till krav på tillåtna spänningar, utmattningskrav samt robusthet med avseende på laster som kan variera eller innehåller osäkerheter. Ett finita element- och optimeringsprogram har utvecklats som kan hantera dessa krav, samt flertalet sedan tidigare formulerade krav. Projektet har även gett förståelse för hur optimering ska användas i produktutvecklingsprocessen.

Planned approach and implementation

Forskningsprojektet är en fortsättning ifrån NFFP5 och har genomförts av industridoktorand som varje vecka har suttit både på Saab och på LiU. Forskningen har gjorts i nära samarbete med LiU, med kontinuerlig återkoppling och synpunkter ifrån Saab. Samarbetet och handledningen har fungerat bra, en av nyckelanledningarna till detta är samlokaliseringen. Forskningen har motsvarat 80 % av tjänsten och resterande tid har relaterat jobb utförts på Saab. Det har tidvis varit svårt att balansera detta eftersom det är svårt att hitta en roll eller uppgift i ett projekt där man kan jobba 20 %.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.