Structural Genomics Consortium (SGC) fas 2

Reference number
Coordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Funding from Vinnova SEK 14 000 000
Project duration December 2008 - April 2011
Status Completed