Strategisk samverkan med Kina-framtidens vatten

Reference number 2012-03185
Coordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Stockholm
Funding from Vinnova SEK 250 000
Project duration November 2012 - August 2013
Status Completed

Purpose and goal

SWIC utvecklar i Sverige en helt ny lösning för kommunal vattenrening. Den innebär att en produktionsanläggning ska utformas där vatten återanvänds, energi och närsalter produceras. Denna ide har förankrats med kinesiska partners. -Samverkan mellan SWIC och kinesiska FoU aktörer har stärkts -Vi har utvecklat en gemensan FoU agenda för att erhålla en helt ny lösning för omhändertagande av kommunalt avloppsvatten. -Ett biogasprojekt har startats upp i Tianjin med utvidgad intressentkrets både i Tianjin samt från Sverige . -Ett utbytesprogram har startas upp.

Results and expected effects

Projektet har uppnått de förväntade effekterna med råge.Trots en kraftigt reducerad budget har vi uppnått målen för projektet. -Samverkan mellan SWIC och kinesiska FoU aktörer har stärkts -Vi har utvecklat en gemensan FoU agenda för att erhålla en helt ny lösning för omhändertagande av kommunalt avloppsvatten. -Ett biogasprojekt har startats upp i Tianjin med utvidgad intressentkrets både i Tianjin ( TAES,EPB, reningsverk och staden) samt från Sverige . IVL,Scania,Malmbers och Xylem water Solutions. -Ett utbytesprogram har startas upp.

Approach and implementation

Vi har i direktkontakter lyckats utveckla gemensamma projektideer som i några fall redan har börjat implementerats. En analys av kinesiska FoU aktörer visar att de både fungerar som rådgivare åt regeringen men också driver stora FoU program. För att kunna implementera vårt nya koncept med en produktionsanläggning för nyttigheter krävs att vi vinner förståelse för iden samt att vi kan förankra denna på fler nivåer. Längst har vi kommit med detta i Tianjin där vi vunnit förståelse för att slammet kan ses som en resurs för att producera biogas som i sig kan ge en bättre luftkvalite .

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.