Strategisk forsknings- och innovationsagenda för nya biobaserade material och produkter

Reference number
Coordinator Arbio Aktiebolag - Skogsindustrierna
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration August 2012 - March 2013
Status Completed

Purpose and goal

Att ta fram en strategisk innovationsagenda som beskriver vad som behöver göras för att få fram nya material, produkter och tjänster baserade på skogsråvara.

Results and expected effects

En strategisk innovationsagenda ´Nya material och produkter baserade på förnybar bioråvara´ har arbetats fram. Förväntade effekter om agendan implementeras är nya värdekedjor som ökar värdet på skogsråvara, ett viktigt bidrag till enbiobaserad samhällekonomi samt bibehållande och tillkomst av nya arbetstillfällen inom skogsindustriklustret. Agendans mål överensstämmer med skogsindustrins vision om fördubblat förädlingsvärde (50 miljarder kronor) till år 2035 varav minst hälften från nya produkter.

Approach and implementation

Agendan har tagits fram av en projektgrupp: Teo Enlund, KTH Green Leap Sara Fridell, Skogsindustrierna Jan Lagerström, Skogsindustrierna Mikael Lindström, Konstfack och INNVENTIA Stefan Lundmark, Perstorp Catharina Ottestam, INNVENTIA Arbetet har regelbundet stämts av med Skogsindustriernas Forskningskommitté. Flera möten har ägt rum med de agendor som har närliggande intresseområden.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.