Strategisk F&I agenda inom fordonselektronik

Reference number
Coordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration August 2012 - March 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målet för projektet var att ta fram en Strategisk F &I agenda och det har uppnåtts. Visionen är att säkerställa Sveriges ledande position inom säkra och hållbara transportsystem med hjälp av fordons-IT. Vehicle ICT Arena har bildats och lanserades publikt 11 april, med Lindholmen Science Park som värd och 28 Partners. Vehicle ICT Arena erbjuder en öppen miljö för innovation och kompetensförsörjning inom fordons-IT som bidrar till att säkra svensk konkurrenskraft inom hållbar och säker mobilitet.

Results and expected effects

Agendan är grunden för att bilda Vehicle ICT Arena. Målen med Vehicle ICT Arena är: CHAR(13) + CHAR(10) > Nya innovationer inom fordons-IT genomförs, från forskning till industrialiseringsprojekt. CHAR(13) + CHAR(10) > Ska bidra till kompetensförsörjningen och attrahera fler ingenjörer till en ny fordons-industri. CHAR(13) + CHAR(10) > Ska bidra till att en ny leverantörsstruktur etableras och attraherar företag utanför dagens fordonsindustri.

Approach and implementation

Projektets planerade upplägg följdes och fungerade. Vid framtagningen av agendan har Core och Premium Partners (17 st) deltagit som arbetsgrupp i månadsvisa uppföljningar / workshops. Associate Partners har hållits informerade som referensgrupp. Projektledningen har deltagit i av Vinnova arrangerade koordineringar och workshops. Samråd har skett med ett stort antal andra SIA-projekt.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.