Strategic Research Area No.1 Modelling - Phase II

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Funding from Vinnova SEK 15 466 315
Project duration November 2014 - June 2017
Status Completed

Purpose and goal

LIGHTer arbetar för effektivisering av teknikutvecklingen och utveckling av människor med unik, multidisciplinär förmåga att skapa produkter med låg vikt. Området ’Modellering’ är ett hållbart nationellt nätverk med forskare från akademi, forskningsinstitut och industri där det bedrivs interdisciplinär forskning. Målet på längre sikt är att bli ett världsledande multidisciplinärt forskningskluster inom modellering som möjliggör innovativa lättviktslösningar och tjänster.

Expected results and effects

Projektet har tio specificerade resultat som bidrar till flera av LIGHTers effektmål för 2033: fler människor med kompetens inom lättvikt, ny struktur för forskning och innovation, personrörlighet mellan industri/akademi/institut samt ökning av lättviktsinnovationer. Det första resultatet är alltså själva nätverket där nya nationella och internationella samarbeten har etablerats. Klustret har skapat ytterligare projekt samt producerat vetenskapliga publikationer enligt nyckeltal som satts upp.

Planned approach and implementation

Forskningen bedrivs på lägre TRL-nivåer med tydliga framtida tillämpningar, modellutveckling som kräver blandade kompetenser från modellering såväl som karaktärisering gällande metaller och kompositer. Klustret har haft gemensamma seminarier fyra gånger per år. De har varit viktiga för att etablera nya samarbeten samt kunskapsspridning. Dessutom har arbete kring specifika problemställningar genomförts i undergrupper. De har varit utformade med tanke på att vara generiska och har därmed också drivit forskningen framåt.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.