StorySpot-validering av affärsmodell

Reference number
Coordinator StorySpot AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration April 2017 - August 2017
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Purpose and goal

Under projektet har vi validerat vår affärsmodell och kunnat tydligaregöra en tidplan för när olika intäktsben kan sjösättas. Efter projektets genomförande har vi kunnat påbörja försäljning direkt och arbeta utifrån den modell vi tog fram under projektets arbetspaket 2 för att strax efter projektets avslut kunna nå våra första intäkter.

Expected results and effects

Vårt förväntade resultat var att ha en modell redo för försäljning. Idag har vi inte bara det, utan vår kundundersökning bidrog också till att arbeta upp ett kontaktnät att potentiella kunder som är mycket intresserade av vår produkt.

Planned approach and implementation

AP 1: Vi intervjuade ett flertal aktörer inom turism och platskommunikation enligt en intervjumodell framtagen för projektet. AP 2: Utifrån resultaten i AP1 tog vi fram, utvecklade och paketerade våra "Plustjänster", samt återkopplade de med kunder, för att göra de helt redo för försäljning.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.