Stora möter små

Reference number 2016-04065
Coordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Funding from Vinnova SEK 1 089 000
Project duration November 2016 - January 2018
Status Completed

Purpose and goal

Ignite Sweden har under 2017 matchat 37 storbolag (generellt >1000 anställda) med 140 startups (<20 anställda) i 604 möten på flera orter i sverige. alla möten har varit behovsstyrda utifrån storbolagens innovationsbehov i syfte att öka möjligheten för startups att få tidig verifiering och finansiering av kund. det övergripande målet för projektet var att initiera minst 10 kommersiella samarbeten. projektet har hittills uppnått inledda 16 samarbeten och fler är på gång.>

Expected results and effects

Ignites matchmaking har hittills resulterat i 16 kommersiella projekt (fler är på gång) Ökad samverkan mellan storbolag kring hur de kan driva innovation i samarbete med startups Ökad samverkan mellan flera inkubatorer och andra aktörer Startup-storbolag samarbete har satts högre på agendan för många av de deltagande storbolagen; här har Ignite fungerat som en katalysator för att få interna processer och budget på plats.

Planned approach and implementation

Vi har tagit fram en matchningsprocess som utgår från strategiskt prioriterade områden hos storbolagen, och matchat startups utifrån dessa. En viktig insikt är att upptagning av startupbolag måste vara nationell, och inte begränsas av inkubators-tillhörighet. Under året har vi provat olika processer och format för matchmakingen. Vi har bjudit in olika föreläsare kring ämnet vid de olika eventen, samt hållit workshops och genomfört studiebesök hos andra aktörer.

External links

https://www.ignitesweden.org/

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.