Stora dataflöden för samhällsnytta & innovation

Reference number
Coordinator Malmö högskola - MEDEA Collaborative Media Initiative
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2013 - January 2014
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Purpose and goal

The Data Innovation Arena har som mål att utveckla minst 20 nya IKT-baserade servicelösningar byggda på multipla flöden av tillgängliggjord data med applikationsområdet ´människor i rörelse i stad och region´. Konsortiet har handplockats för att gemensamt komplettera varandras profil och funktion så det, gemensamt, kan överbrygga såväl politiska som tekniska hinder och långsiktigt, samt konkurrenskraftigt, kan driva de produkter och lösningar som projektet syftar att utveckla.

Results and expected effects

Genom utveckling av effektiva, brukarvänliga IKT tjänster byggda på multipla flöden av, användargenererad eller tillgängliggjord, data syftar projektet till att förstärka offentlig sektorns funktionalitet och service. De utvecklade tjänsterna ska bidra till att öka kollektivtrafikens genomslag samt förbättra den kommunala/regionala brukar- och medborgarinteraktionen. Målet är även att konkret visa på potentialen i det nya marknadssegment som den ökade tillgängliggörandet av data utgör och gemensamt överkomma de hinder som finns på vägen.

Approach and implementation

Genom öppna innovationsprocesser och nära brukardialog/test går vi från innovativ konceptutveckling till testade prototyper hela vägen till verifierade proof-of-of concept. Projektet kommer att arbeta med olika kompletterande modeller för öppen innovation. Detta för att stärka kunskapen om, och optimera flödet för, iterativ IKT/Databaserad produktutvecklingsmetodik. Då målet är internationellt konkurrenskraftiga applikationer kommer projektet ställa stora krav på brukarorienterad design samt reell prototyputveckling vilket tydligt speglas i projektformatet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.