Stopp för radon i inomhusluft genom adsorption

Reference number 2014-02010
Coordinator CTRAP AB
Funding from Vinnova SEK 394 000
Project duration August 2014 - November 2015
Status Completed

Purpose and goal

Laboratoriestudier hade tidigare visat på cTrap-dukens goda förmåga att stoppa radon. Projektet syftade till att undersöka vilka resultat som skulle kunna uppnås i byggnader med radonproblem pga blåbetong. Reduceringen av radonhalten uppmättes till 18-19%. Det är känt att radon lätt tar sig igenom även mycket små skarvar eller andra otätheter och inte binder in till adsorbenter lika effektivt som organiska molekyler. Framgent kommer duken att helklistras på underlaget för att säkra god kontakt mellan radonmolekylerna och adsorbenten och att pss uppnå ökad effekt.

Expected results and effects

Installationen av cTrap resulterade en minskning av radonkoncentrationen om 18-19%. Det finns ett mycket stort antal byggnader där en sådan sänkning av radonhalten skulle innebära att man hamnar under gränsvärdet om 200 Bq/m3. I sådana fall kan man i stället för utökad ventilation använda cTrap, med kostnads- och energibesparingar som följd. Vid fortsatta tillämpningar på radon kommer cTrap-duken att helklistras på underlaget för att säkerställa god kontakt mellan radonmolekylerna och adsorbenten och därigenom uppnå ytterligare effekt.

Planned approach and implementation

Projektet genomfördes i samarbete med SP samt Pure Solutions Scandinavia AB. Två rum (med väggar av blåbetong) i ett radhus byggt på 1960-talet studerades. I det ena rummet täcktes samtliga väggar med cTrap medan i det andra rummet lämnades en vägg otäckt eftersom det var en ´garderobsvägg´. Initial radonmätning utfördes efter att befintlig ventilation stängts av och dörrspringor tätats. Därefter applicerades cTrap på väggarna, och slutligen gjordes förnyade radonmätningar. Luftomsättningen kontrollerades med den s.k. pentiaq-metoden.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.