Stödsystem för sparsam körning med arbetsmaskiner

Reference number
Coordinator DRIVEC AB - VDII innovation
Funding from Vinnova SEK 486 620
Project duration April 2013 - January 2014
Status Completed

Purpose and goal

Målet var att hitta en algoritm som tar fram ett mätvärde för en viss körning med en traktor eller annan arbetsmaskin som korrelerar mot den relativa bränsleförbrukning som arbetet krävt, oberoende av andra faktorer som påverkar bränsleförbrukningen m a o en algoritm som utvärderar hur effektivt föraren framför sitt fordon. Detta lyckades och vi har en algoritm som räknar ut ett nyckeltal korrelerar mot bränsleförbrukningen i de tester som gjorts.

Results and expected effects

Nu kan vi använda algoritmen för att förfina våra nuvarande produkter och skapa nya för nya marknader.

Approach and implementation

Arbetet genomfördes i samarbete med JTI- Institutet för jordbruks och miljöteknik och startade med fältstudier där data från olika traktorer loggades under körning. Med utgångspunkt i dessa data testades sedan olika hypoteser om hur algoritmen skulle utformas. Algoritmen har sedan verifierats i ett program där loggade data från fältstudien körs igenom och nyckeltalet räknas ut.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.