Stöd till Svensk-franska forskningsföreningens versamhet 2011

Reference number
Coordinator SVENSK-FRANSKA FORSKNINGSFÖRENINGEN (A.F.S.R.) - Svensk-Franska Forskningsföreningen
Funding from Vinnova SEK 120 000
Project duration January 2011 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

AFSR:s verksamhet kan sammanfattas enligt följande: - Information och konsultverksamhet till enskilda forskare, myndigheter och organisationer - Medverkan i gästforskarbesök, studieresor, seminarier och planeringsmöten - Anordnande av forskarseminarier och konferenser - Utlysning och administration av priser och resestipendier - Stöd till forskningssamarbete mellan svenska och franska forskare - Generella insatser till stöd för svensk-franskt forskningssamarbete

Results and expected effects

AFSR har medverkat i bl.a. följande projekt: - Planering av ett europeiskt seminarium om ´Quality System for Evaluation of European Science and Technology Education´ (med KTH). - Medverkan i ett projekt för att skapa broar mellan EU och Marocko. - Besök av professor Haroche, inom ramen för Wenner-Gren stiftelsernas program ´Distinguished Lecturers´. Planeringsmöten har hållits för ett femte möte i samarbete med franska forskningsministerium inom ramen för AFSRs seminarserie ´Technology Foresight´.

Approach and implementation

Omöjligt att göra en slutanalys. Samarbetet är pågående.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.