Stöd till R&D Management Conference 2011 Sustainability & Innovation

Reference number 2010-02620
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration November 2010 - August 2011
Status Completed

Purpose and goal

Att för första gången i Sverige anordna The R&D Management Conference. Utfall: Väl genomfört. Skapa en bred mötesplats kring innovationsforskning, med deltagare från policy studies, sustainability forskning, samt industri. Utfall: Ovanligt hög grad av industrideltagande för denna typ av akademiska konferenser. Att anordna ett ambitiöst doktorandprogram med stipendier. Utfall: Doktorandworkshop med seniora forskare som kommentatorer och ´tutors´ rönte ett positivt mottagande.

Results and expected effects

I siffror. 150 forskande deltagare (varav 121 fullbetalande), plus industrimedverkande. 100 peer-reviewed konferensbidrag. 10 externa temaledare klara sex månader före konferensstart Post-conference ph d program med 25 deltagare 5 industri keynotes i plenar med livliga diskussioner i interaktiv möteslokal. Genom det framgångsrika genomförandet räknar LIU med fler internationella förfrågningar att ordna relevanta konferenser.

Approach and implementation

Förberedelsearbete under 1 år, internationell programkommitté med deltagare från LIU, KTH, CTH samt Manchester Business School; lokal organisationskommitté. Mycket aktiv hemsida med omfattande information om program, keynotes, process, m m. Konferensgenomförande med programkommittéledamöter som ordförande för samtliga keynotepass. Parallella sessioner med förberedda diskutanter på alla sessioner. Doktorandworkshop med seniora forskare som kommentatorer och tutors.

External links

Hemsida The R&D Management Conference 2011

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.