Stöd till R&D Management Conference 2011 Sustainability & Innovation

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration November 2010 - August 2011
Status Completed

Purpose and goal

Att för första gången i Sverige anordna The R&D Management Conference. Utfall: Väl genomfört. Skapa en bred mötesplats kring innovationsforskning, med deltagare från policy studies, sustainability forskning, samt industri. Utfall: Ovanligt hög grad av industrideltagande för denna typ av akademiska konferenser. Att anordna ett ambitiöst doktorandprogram med stipendier. Utfall: Doktorandworkshop med seniora forskare som kommentatorer och ´tutors´ rönte ett positivt mottagande.

Results and expected effects

I siffror. 150 forskande deltagare (varav 121 fullbetalande), plus industrimedverkande. 100 peer-reviewed konferensbidrag. 10 externa temaledare klara sex månader före konferensstart Post-conference ph d program med 25 deltagare 5 industri keynotes i plenar med livliga diskussioner i interaktiv möteslokal. Genom det framgångsrika genomförandet räknar LIU med fler internationella förfrågningar att ordna relevanta konferenser.

Approach and implementation

Förberedelsearbete under 1 år, internationell programkommitté med deltagare från LIU, KTH, CTH samt Manchester Business School; lokal organisationskommitté. Mycket aktiv hemsida med omfattande information om program, keynotes, process, m m. Konferensgenomförande med programkommittéledamöter som ordförande för samtliga keynotepass. Parallella sessioner med förberedda diskutanter på alla sessioner. Doktorandworkshop med seniora forskare som kommentatorer och tutors.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.