Statorström översampling: förbättrad tillförlitlighet och verkningsgrad i varvtalsreglerade elmaskiner

Reference number
Coordinator ABB AB - ABB Corporate Research - Västerås
Funding from Vinnova SEK 160 750
Project duration May 2016 - October 2016
Status Completed
Venture Personal mobility between societal sectors
Call Mobility of individuals for innovation

Purpose and goal

Den ursprungliga tidsplanen för litteraturanalys ökade till följd av den oväntat ökad mängd senaste publikationer, vilket är ett gott tecken på ökad forskningsintresse i statorström översampling. Medvetenhet av ämnet höjdes genom att genomföra ett seminarium till studenterna. Vissa simulering och några grundläggande mätningar utfördes, vilka visar vissa resultat och belyser behovet av ytterligare insatser för att förstå i synnerhet icke-triviala järnförlustfenomen i elmaskiner. En hårdvarugenomförbarhetsanalys baserad på nuvarande teknologi nåddes också.

Expected results and effects

Den analysen av algoritmer som använder statorström översampling och tekniska/praktiska krav lett till den partiella definition av ett nytt Ph.D. projekt inom ´digitalisering av elkraft´. Finansieringen godkändes och den studenten inleds 1 november 2016. Samtidigt var Vinnovas rörlighet projektledaren beviljats en ´affilierad fakultet´ position på KTH och kommer att fungera som bihandledare av doktorand kandidaten. Tyvärr, en KTH medlem i projektet lämnade för ett nytt jobb i Storbritannien. Sammantaget har dock effekterna av rörlighet varit riktigt positiv.

Planned approach and implementation

Struktur och organisation av projektet möjliggjort en bra genomförande av rörlighet. Båda parter lämnade frihet att utföra analysen genom att utnyttja tillgängliga resurser, antingen för teoretiska diskussioner eller experimentella tester. Eftersom ämnet var ny för båda parter, den tremånaders rörligheten syftade till att skapa skäl för ytterligare aktiviteter i området. Eventuella framtida samarbeten kan överväga rörligheter i befintliga projekt inom detta område, särskilt kopplad till det nystartade Ph.D. projekt, som syftar till att ytterligare undersöka ämnet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.