Statistisk verifiering av en ny mätmetod för förbättrad säkerhet i fingeravtryckssensorer.

Reference number
Coordinator Fingerprint Cards AB
Funding from Vinnova SEK 410 000
Project duration March 2013 - October 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målet med forskningsprojektet var att verifiera tidigare simuleringsresultat med ny mätdata, att skapa en databank med många mätningar på riktiga och falska fingrar för statistisk verifiering av mätmetoden, och att få en bättre förståelse om var restriktionerna i den nya mätmetoden ligger.

Results and expected effects

I det här forsknignsprojektet har vi lyckats identifiera falska och äkta fingeravtryck genom statistisk verifiering av mycket mätdata. I våra mätningar har vi utvärderad olika material som används idag för att skapa falska fingeravtryck ( m.m. rubber, silikon, gelatin). Vi kan identifiera dem olika material genom kapacitiv mätning med våra sensorer. Med detta har vi nu tagit fram en unik metod för att kunna motverka falska fingeravtryck för kapacitiva fingeravtryck sensorer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.