Stategier för att motverka antibiotikaresistens

Reference number 2010-01628
Coordinator Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Funding from Vinnova SEK 28 118
Project duration August 2010 - April 2011
Status Completed