Starta forskningsföretag inom humaniora och samhällsvetenskap

Reference number
Coordinator STOCKHOLMS UNIVERSITETS INNOVATION AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2011 - September 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med pilotprojektet var att ta fram redskap och former för att inspirera och hjälpa forskare och doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap att starta samverkande forskningsföretag, en ny organisationsform som erbjuder principer, redskap och kunskaper för att arbeta metodiskt med ömsesidigt kunskapsutbyte mellan och innovation inom akademin och samhällets organisationer. Ett konkret mål med pilotprojektet var att lägga en grund för redskap och former som inkubatorer och innovationsrådgivare inom högskolan kan använda för att hjälpa forskare inom hum/sam.

Results and expected effects

Pilotprojektet tog fram redskap och former som inspirerade och hjälpte forskare på det sätt som de var tänkta. Till exempel ledde projektet inte bara till att deltagarna lade grunden för samverkande forskningsföretag, utan också till att en yrkesförening för forskningsföretagare grundades. I ett följeprojekt skapas nu också ett digitalt verktyg, utifrån pilotprojektet, som inkubatorer, innovationsrådgivare etc. kan använda för att stötta forskare inom hum/sam.

Approach and implementation

Pilotprojektet innebar att ett ettårigt program, ´Forskningsföretagsprogrammet (hum/sam)´, utformades, testades, dokumenterades och analyserades på en grupp forskare och doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap. Pilotprojektet leddes av en grupp med en forskare som utvecklat en modell för samverkande forskningsföretag, en forskare som arbetat med samverkan inom forskning och utbildning inom humaniora inom många år och en forskare som var affärsutvecklare vid SU Innovation.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.