Stabilitetsreglering efter en kollision

Reference number 2011-03631
Coordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 96000 Chassis & Vehicle Dynamics
Funding from Vinnova SEK 1 600 000
Project duration January 2012 - June 2014
Status Completed
Venture Traffic safety and automated vehicles -FFI
Call 2011-01835-en

Purpose and goal

Projektet syftade till att bidra till lösningar som minskar skador och olyckor som inträffar vid multipla kollisioner. Cirka 1/4 av alla olyckor är multipla kollisioner.

Results and expected effects

Resultatet är en Post Impact funktion och kunskap hur den kan utvecklas vidare och implemeteras. Funktion kan undvika eller mildra multipla kollisioner. Projektet har bidragit med vetenskapliga rön inom området fordonsreglering, förarbeteende och olycksanalys.

Approach and implementation

Arbetet delades upp i följande arbetspaket: Orsak till 2:a kollisionen, förarinteraktion, funktionsdesign och strategier för Post Impact Stability Control (PISC).

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.