Stabilisering av reaktivt gruvavfall, ett viktigt steg mot en hållbar gruvdrift

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2016 - May 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for mining and metal recovery – STRIM

Purpose and goal

Syftet med projektet var att bilda ett konsortium och att ansöka om medel för forskning med fokus mot geokemisk och geoteknisk stabilisering av gruvavfall. Två ansökningar har skrivits, en till Formas samt en till ERAMIN, i vilket den senare inkludera 7 partner i Europa.

Expected results and effects

Resultat och effekterna av projektet har lett till att ett konsortium bildats bestående av tre olika forskningsämnen inom LTU (Tillämpa geokemi, geoteknik och strukturbyggande) med syfte att forska om stabilitet av gruvavfall ur ett geotekniskt och geokemiskt perspektiv. Sju andra parter i Europa inkluderat Norge ingår i projektet.

Planned approach and implementation

En workshop på temat Geoteknisk och geokemisk stabilisering av gruvavfall anordnades i januari på LTU. Deltog gjorde gruvindustriparter från Sverige, Svemin samt tre partner från LTU från olika discipliner (geoteknik, tillämpad geokemi samt strukturbyggande) samt GTK och Outotec från Finland . Relevanta forskningsfrågor inom området definerades. Utifrån frågeställningarna har en ansökan skrivits till ERAMIN i vilket sju Europeiska partner med olika expertiser inom området ingår.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.