Stabilisering av kliniskt relevanta fosforyleringar för immunohistokemi

Reference number 2009-03650
Coordinator Denator AB - Denator Biotech
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration January 2010 - November 2010
Status Completed