Spridning av DYMOBUS projektresultat

Reference number 2012-03568
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för trafikforskning
Funding from Vinnova SEK 120 000
Project duration November 2012 - June 2013
Status Completed

Purpose and goal

DYMOBUS projekt resultat sprids till olika aktörer och städer (t.ex Västtrafik, Arriva, Nettbuss, Nobina, K2) och ledde till ytterligare samarbetsprojekt. Projektet blev välkänd inom den offentliga transportsektorn i Sverige och även fått uppmärksamhet i media. Projektet var också synlig i Almedalsveckan, K2 och KTH impact bok. Simuleringsmodellen används nu i flera projekt i Stockholm, inklusive förstudie för tunnelbana. SLL har även genomföra en utökad demonstration fältförsök med blåbusslinjer i Stockholm innerstad. Vi diskuterar andra möjliga implementeringar.

Results and expected effects

DYMOBUS projekt resultat presentera på olika konferenser, seminarier och möten med relevanta aktörer. Framför allt var de konsekvenser och potentiel för att få dem implementerade som diskuteras med chefer i trafikhuvudmän, operatörer inom kollektivtrafiken, beslutsfattare inom transportsektorn och andra forskare. De lovande resultaten av DYMOBUS har ledat SLL att genomföra en utökad demonstration fältförsök för att ytterligare testa tillämpningen av en ny realtidsstyrstrategi samt åtgärder för att inbädda det i framtida avtal inom den offentliga transportsektorn.

Approach and implementation

Projektet syftade till att vidareutveckla DYMOBUS genom flera kanaler för resultat spridning: 1. Allmänheten och transportsektorn - media (e.g. SVT, DN, TV4), Almedalsveckan, KTH impact book 2. Trafikhuvudmän och operatörer - särskilda möten, KTH Executive School, KTH Kollektivtrafik dag 3. Forskningsmiljö - CTS seminarium, Transportforum, K2 seminarium, CTR hemsida Spridningen syftade till att skapa medvetenhet till projektet och därefter följdes upp av särskilda möten för att underlätta specifika diskussioner.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.