Språkkraft

Reference number 2015-06224
Coordinator Språkkraft, ideell förening
Funding from Vinnova SEK 807 820
Project duration December 2015 - July 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte har varit att samla och vidareutveckla tre digitala lösningar med potential att öka integrationshastigheten i Sverige samt genom Språkkraft nå en stor spridning för dessa. Uppställt mål för projektet: Konceptet har förverkligats, testats, förädlats och fått en god spridning och har nått minst 10 000 användare samt 2-5000 volontärer under projekttiden.

Expected results and effects

Användare inom projekttiden: 15 068 = 151% måluppfyllelse Volontärer: femtiotal = måluppfyllelse Samtliga mål har därmed uppfyllts eller överträffats. Språkkraft har tecknat partneravtal med Sveriges Ensamkommande Förening, Studiefrämjandet och TNG rekrytering och bemanning under projekttiden. Plotagon och Språkkraft har tecknat avtal att Språkkraft får fortsatt rätt att skapa filmer i Plotagon för att använda i Läscoach-appen. Språkkraft förväntas passera 100 000 användare under 2017.

Planned approach and implementation

Språkkraft har stått för projektledning, gemensam teknisk projektledning och spridning. Brainglass Data har stått för utvecklingen av Språkchat/API samt integrering av Plotagons video i Läscoachappen. Groplay har integrerat Språkchat/API i Grow Chat. Sveriges Ensamkommandes Förening har varit med i användardriven design och spridning.

External links

Språkkraft Läscoach för Android Språkkraft Läscoach för iOS Språkkrafts hemsida

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.