Spårning av granulära produkter med hjälp av RFID

Reference number 2008-00858
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Funding from Vinnova SEK 2 056 269
Project duration July 2008 - September 2011
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet är att studera hur radiofrekvensidentifikation (RFID) kan användas till att spåra granulära produkter, exemplifierat med masugnspellets.

Results and expected effects

Projektets förväntade resultat är att tillräckligt god spårbarhet för att man ska koppla kunders erfarenheter av granulära produkter till processsinställnigar vid produktion, trots att produkten passerat en distributionskedja bestående av mellanlager, olika transportsätt och lagerstorlekar.

Approach and implementation

Projektet inkluderar bland annat: Test & design av antenner för spårbarhetsändamål, Design och tilverkning av RFID transpondrar med densitet och form motsvarande pellets, Spårbarhetsstudier i produktsilor, Spårbarhetsstudier från pelletsverk till båt, samt Studier med transponders som inkluderar sensorer för mätning av fysiska egenskaper exempelvis tryck och temperatur.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.