SolarFlex - solvärmesystem för direktinkoppling på befintlig varmvattenberedare

Reference number 2011-03998
Coordinator EfficaxEnergy AB
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration November 2011 - May 2012
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2018
Call Bygginnovationen 2011-2014

Purpose and goal

Syftet var att undersöka SolarFlexs eventuella marknadspotential och hur man skapar ett så effektivt marknadserbjudande som möjligt. Målet är att ta fram en ´plug-and-play´ inkopplingsenhet för direktinkoppling av solfångare på befintliga varmvattenberedare. Detta gör att när solvärmesystemet installeras behövs ingen ny tank eller några förändringar på huset. Detta minskar investeringskostnaden och framförallt installationsarbetet.

Results and expected effects

De färdigställda prototyperna visade sig vara betydligt svårare att realisera i verkligheten än vad som beräknats. För att ta fram prototyper som har en rimlig chans att tillverkas för låga kostnader fick bland annat en specialtillverkad ventil tas fram. Denna ventil finns nu tillsammans med inkopplingslösningen patentsökt. Patentet kommer att få stor betydelse för skydd av produkten. Samtidigt ökar patentet möjligheten att attrahera investerare för vidare utvecklingsarbete.

Approach and implementation

Steg ett var att designa en möjlig lösning av produkten. Speciellt fokus hölls på att ta fram robusta lösningar som möjliggör en kostnadseffektiv tillverkningsprocess. Med en förståelse för tillverkningsproblem och möjliga lösningar kan ett ungefärligt försäljningspris räknas fram. Detta skapar förutsättningar för framtida marknadsundersökningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.