Socialt hållbart innovationsstöd för Sveriges innovationsfrämjare

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Arbetsvetenskap
Funding from Vinnova SEK 600 000
Project duration December 2016 - December 2017
Status Completed

Purpose and goal

Projektet bidrar till att öka förmågan hos Sveriges innovationsfrämjande aktörer att stötta förverkligandet av nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar och globala hållbarhetsmål. Detta har uppnåtts genom att utforma konceptet "Framtidsformande innovationsstöd" ("Transformative innovation support" på engelska). Det är fritt tillgängligt för innovationskontor, inkubatorer, science parks och andra innovationsfrämjare i Sverige och internationellt, via den webbplats som skapats (www.framtidsformande.se och www.transformativeinnovation.se).

Expected results and effects

Projektets främsta resultat består av konceptet "Framtidsformande innovationsstöd"/"Transformative innovation support" som fritt kan användas av innovationsfrämjare i Sverige och internationellt för att stötta förverkligandet av sociala innovationer och socialt hållbara innovationer. Projektets förväntade effekter består av ökad förmåga hos innovationskontor, inkubatorer, science parks och andra innovationsfrämjare att bidra till hållbar, inkluderande innovation och utveckling.

Planned approach and implementation

Konceptet har utvecklats genom en kontinuerlig dialog mellan projektparter från akademi, näringsliv och samhälle. Designers med specialistkompetens inom social och grafisk design har utformat konceptet. Projektparterna har även bidragit till att sprida konceptet till olika innovationsfrämjare, genom workshops, nyhetsbrev m.m. Spridningen fortsätter efter projektet slut, bl.a. genom ett nationellt seminarium för innovationsfrämjare och kommersialisering av kringtjänster till konceptet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.