Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA

Reference number 2017-01441
Coordinator OLINK BIOSCIENCE AB
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration June 2017 - June 2018
Status Completed
Venture Swelife and Medtech4Health- Project proposals to improve health
Call SWElife and Medtech4Health- Project proposals to improve health 2017

Purpose and goal

Vårt mål var att utveckla ett snabbt, billigt och säkert fostertest för kromosomavvikelser baserat på unik teknologi som detekterar cirkulerande DNA från ett blodprov. Teknologin har optimerats och visats fungera på blodprover och med standardapparatur som finns tillgänglig i många laboratorier. Forskare inom bioinformatik har designat ett dataskript för probedesign som identifierar målsekvenser i DNA

Expected results and effects

Den molekylära teknologin är optimerad i ett modellsystem och är även testad på blodprov. Metoden kommer att kunna användas för fostertester men även för patientuppföljning och terapival vid cancerbehandling. Det bioinformatiska skriptet för probedesign går att applicera även för andra teknologier som kräver avancerad, storskalig probedesign.

Planned approach and implementation

Olink Bioscience har utvecklat och optimerat den molekylära teknologin. Forskare inom bioinformatik från Uppsala Universitet har utvecklat dataskriptet för att finna målsekvenser i genomet. Olink Bioscience har även vidareutvecklat affärsplanen och samverkat med instrumenttillverkare, slutanvändare, kliniker, regulatorisk expertis och IP-rådgivare för att definiera marknadsmöjligheterna.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.