Snabb utveckling av innovativa läke- och livsmedelsprodukter och processer

Reference number 2014-04334
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2014 - August 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (autumn)

Purpose and goal

Huvudsyftet med projektet har varit att bilda en konstellation mellan aktörer inom läke- och livsmedelsindustrin för att kunna identifiera och kartlägga behov och möjliga framtidssatsningar på utveckling av modellerings- och simuleringsverktyg för att kunna säkerställa svensk konkurrenskraft avseende innovativ pulverbaserad process- och produktutveckling. Detta mål har uppnåtts och på företagens begäran, även breddats till att omfatta satsningar kring förbättrad bulkproduktion av läke- och livsmedel.

Results and expected effects

Huvudresultatet med Steg 1 är alla de kontakter som knutits med och bland företagen, vilket har medfört en ökad kännedom om viktiga gemensamma pulverrelaterade problemställningar inom läke- och livsmedelsindustrin. Detta i sin tur kommer att underlätta företagssamarbeten både inom och sannolikt även utanför det nuvarande initieringsprojektet, samt har lett till att rätt insatser har kunnat tas fram för att uppnå resultatmålet efter avslutat Steg 2.

Approach and implementation

Projektet genomfördes enligt planerat upplägg. WP 1 och WP 2 genomfördes dock delvis parallellt då resultaten från kartläggning analyserades löpande. 3 möten mellan institut, akademi och initiativtagande företag hölls också under projektets gång för att planera projektet, kartläggningen och workshopen mer i detalj. Kartläggningen baserades på telefonintervjuer och fysiska intervjuer, vilket gav mer interaktion och därmed bättre resultat jämfört med en enkätbaserad studie. Workshopen blev också ett uppskattat tillfälle att knyta nya kontakter och forma idéer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.