Smarta service och diagnostik lösningar

Reference number
Coordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration January 2016 - December 2017
Status Completed
Venture Personal mobility between societal sectors
Call Mobility of individuals for innovation

Purpose and goal

Huvudsyftet var att utveckla metoder och algoritmer som möjliggör utveckling av smarta servicetjänster för produkter och processer. Diverse diagnostiska metoder och algoritmer tillsammans med avancerad mät- och sensorteknik kommer att användas.

Expected results and effects

Vi har identifierat en ny sensorteknik som vi tänker tillsammans med 2 SME´er gå för vidareutveckling och forskning. Vi har nu sammanställt ett förslag på fortsättningsprojekt ihop med en SME som skickades in till ICT 2018 call på Vinnova. Idag vid avslutning av detta projekt, har vi, KTH/MWL så väl som ABB Corporate research, ett betydligt större förståelse för varandras pågående forskning. Denna tid har hjälpt KTH/MWL att få ett bättre förståelse för de behov industrin står inför. Vi på ABB har också mycket tydligare insikt i de pågående projekt och aktiviteter på MWL/KTH.

Planned approach and implementation

Som adjungerade professor vistas jag en dag per vecka på Farkost Teknik på KTH. Vinnovas stöd bidrog till att detta kunde hanteras på bästa möjliga sätt för min del. Jag kunde delta i institutionens pågående forskning och därmed kunde identifiera den potentiella nya sensortekniken tillsammans med Professor Ines Lopez Arteaga. Jag hoppas att Vinnova kan även hjälpa oss för att utveckla sensortekniken i form av ett samarbete mellan ABB, 1 SME och KTH(minst en doktorand). En ansökan har lämnats till Vinnova, ICT 2018.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.