Smarta Lyktstolpar

Reference number
Coordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - April 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Projektet har format en branschöverskridande konstellation för att möjliggöra smart och effektivt resursutnyttjande genom utveckling av Smarta Lyktstolpar, öppna kommunikationsplattformar för IKT tjänster i gatumiljö samt integrerade lösningar för laddning av elfordon. Den branschöverskridande projektkonstellationen utgörs i början av Philips, Ericsson, TeliaSonera och Stockholms Stad. Planering för nästa steg har gjorts

Results and expected effects

Vi har tagit fram ett tekniskt koncept på hur man kan kombinera belysning, placering av små basstationer och laddning av elbilar i en och samma lyktstolpe med möjlighet at utöka konceptet med sensorer. Dessutom har vi gjort en första affärsstudie som indikerar ett avsevärt värde i konceptet både ur samhällssynpunkt och för näringslivet. Vi har en kärngrupp av partners som bas för nästa fas och tagit kontakt med andra potentiella partners för att vidareutveckla konceptet samt kunna testa det.

Approach and implementation

Arbetsmetoden har inneburit ett antal workshops där vi har diskuterat affärskoncept, tekniska problem utmaningar och lösningar. Vi har dessutom utnyttjat telefonkonferenser i stor utsträckning eftersom flera av partners är geografiskt distribuerade. Vi har pratat med stadens representanter för att få kommentarer ur samhällsperspektiv och vi har presenterat projektet inom olika fora. Den ursprungliga projektledaren Maria Fahlström bytte jobb och Henrik Abramowicz tog över som projektledare.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.