Smarta hem

Reference number 2011-02778
Coordinator Blue Institute AB
Funding from Vinnova SEK 710 000
Project duration November 2011 - April 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Idén med projektet var att bidra till minskad energiförbrukning i hushåll samtidigt som livsmiljön i bostaden förbättras genom automation, kommunikation och tjänsteutveckling. Projektets syfte var att bygga en konstellation som konkret kunde verka för att underlätta för användare att integrera produkter och tjänster i hemmet, och samtidigt minska energiförbrukningen. Konstellationen bildades och intresse finns för fortsatta diskussioner över branschgränser, men deltagarna kunde inte enas om att gemensamt driva ett fas-B projekt.

Results and expected effects

De förväntade effekterna rörde ökad förståelse för potentialen i Smarta Hem, samt kunskapsspridning och samverkan över branschgränser. Både en ökad förståelse och kunskapsspridning över branschgränser har ägt rum, dock utan att leda till ett konkret samverkansprojekt som att utveckla ett gemensamt showroom. Flera av parterna är dock inställda på en fortsatt dialog.

Approach and implementation

En inledande workshop med några av konstellationsmedlemmarna hölls tidigt, vilken specificerade centrala utmaningar för en utbredd utveckling mot smartare hem. Sedan intervjuades konstellationsdeltagarna och experter enskilt vilket gav underlag till en ´state of the art´ analys. En tänkt konsumentundersökning utfördes dock inte. En andra workshop kunde inte hållas inom tidsramen, men däremot har en dialog mellan konstellationsmedlemmarna förts. Vissa av deltagarna fortsätter dialogen och är intresserade av gemensam affärsutveckling.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.