Smart Monter Sverige AB

Reference number 2015-05160
Coordinator Smart Monter Sverige AB
Funding from Vinnova SEK 250 000
Project duration December 2015 - April 2016
Status Completed
Call Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Purpose and goal

Smart Monter Sverige AB skall ta fram produkter som löser problem med tunga lyft, arbetsmiljö som behöver förbättras samt ineffektivt arbete vid montering av monterväggar. Produkterna skall ge följande fördelar: - Ökar effektiviteten med 100% - Minimera tunga lyft - Förbättrar säkerheten i arbetet - Reducerar kostnaderna med ca 20% Projektet har tre delmål: 1: Gå från prototyper till färdiga produkter och lansera produkterna under 2016 2: Lämna in ett svenskt patent 3: Genomföra en marknadsundersökning för att se marknadspotentialen i andra länder Alla delmål har blivit uppfyllda

Expected results and effects

1: Produkterna har blivit lanserade under våren 2016 och ett antal mässor har varit med och utvärdera produkten. Smart Monter har i dag fått order på både Smart Montervägg och Smart HakaFast från tre svenska mässor. 2: Under hösten 2015 har ett svenskt patent blivit inlämnat på Smart HakaFast. 3: Marknadsundersökningen gav att den Finska marknaden har prioriterats. Detta har medfört att Smart Monter redan har fått en order i Finland. Smart Monter har bokat en mässmonter på EuroShop 2017 i Düsseldorf. Detta för att komma i kontakt med nya kunder i Europa med prioritet på Tyskland.

Planned approach and implementation

Smart Monter har genomfört projektet enligt ursprunglig projektplan. Det som tog längre tid än väntat och som krävde mycket testande av olika material och olika leverantörer var att få fram ett ytskikt på väggarna, till rätt kostnad, som fungerade tillsammans med de olika färger som mässorna använder. Eftersom finansieringen från Vinnova inte blev 100 % har Smart Monter gjort vissa begränsningar i projektet vilket har medfört att enbart en begränsad marknadsundersökning har kunnat genomföras.

External links

Smart Monters hemsida med produktbeskrivningar på Smart Montervägg och Smart HakaFast med bilder och video.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.