Skonsam strålbehandling

Reference number 2013-00743
Coordinator Norrlands Universitetssjukhus - Norrlands universitetssjukhus
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2013 - January 2014
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Purpose and goal

Projektet Skonsam Strålbehandling tar sikte på ett paradigmskifte från en populationsbaserad till individanpassad strålbehandlingsprocess. Under initieringsperioden har fokus legat på två saker att formera och samordna ett starkt konsortium, med effektiv projektledningsmodell för att kunna göra detta på en nationellt samordnad nivå, samt identifiering och paketering av nödvändiga utvecklingskomponenter för att genomföra detta. Med starka aktörer från näringsliv, akademi och klinisk verksamhet skall projektet etablera Sverige som världsledande inom radioterapi.

Results and expected effects

Under initieringsfasen har ett starkt konsortium med universitetssjukhus och såväl marknadsledande företag som forskningsdrivna SME:s etablerats. Kritiska komponenter för utveckling har identifierats och strukturerats med sikte på en strålbehandlingsprocess centrerad kring MR som huvudsaklig bildmodalitet. Efter genomfört samverkansprojekt skall projektets delkomponenter med en innovativ teknik- och metodutveckling, tillsammans med kliniska protokoll etablera en nationell plattform för världsledande strålbehandling med MR som bildgivande modalitet.

Approach and implementation

Projektet koordineras av Västerbottens Läns Landsting men representation finns från nästan alla universitetssjukhus såväl som teknikleverantörer. Projektet koordineras för att kunna genomföra utvecklingsinsatser som för respektive aktör skulle vara svårt att genomföra inom en rimlig tidsram, men som är fullt rimlig genom en nationell samordning av akademi, klinik och näringsliv. Projektets operativa ledning har representation från Umeå i norr till Lund i söder där såväl näringsliv som offentliga organisationer har viktiga roller.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.