Skaraborgs innovationssluss, kulturrevolution med digitalisering!

Reference number 2016-04008
Coordinator SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND
Funding from Vinnova SEK 3 771 922
Project duration November 2016 - December 2019
Status Ongoing
Venture Idéslussar i kommuner
Call Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Purpose and goal

Etablera strukturer i och mellan Skaraborgs kommuner som på ett effektivt sätt hjälper dem att omhänderta idéer, testa och omsätta dessa till innovationer. Etablera en utbildning för och stöd till ledare i Skaraborgs kommuner som utvecklar och förbättrar förändringsledarskapet. Därmed ökar förmågan att inspirera till och omhänderta innovationer d v s en utvecklad innovationskultur. Skapa kännedom om såväl Innovationssluss Skaraborg som det närliggande innovationsstödssystemet.

Expected results and effects

Skaraborgs kommuner vill arbeta gemensamt med innovation för att öka kvaliteten i kommunernas verksamheter. Med det avses att kommunerna bättre skall svara mot förväntningar och krav samt att etablera effektiva, rättssäkra och evidensbaserade processer på ett kostnadseffektivt sätt. Det betyder att de idéer som skall utvecklas behöver svara mot verkliga utmaningar snarare än att vara enkla att genomföra, vilket är en vanlig fallgrop. Det ställer krav på utformningen av innovationsslussen.

Planned approach and implementation

Projektet kommer initialt att arbeta med att skapa lokala och regionala strukturer som på ett effektivt sätt hjälper kommunerna att omhänderta idéer, testa och omsätta dessa till innovationer men också sprida innovationerna. Vidare kommer projektet etablera en utbildning för och stöd till ledare i Skaraborgs kommuner som utvecklar och förbättrar förändringsledarskapet. Projektet kommer i pilotform arbeta med att omhänderta idéer, testa, omsätta och sprida innovationer. Både strukturer och stöd för ledare kommer att utformas med stöd av forskare från universitetet i Linköping.

External links

http://skaraborg.se/innovationssluss

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.