SKAPA Utvecklingsstipendium 2015

Reference number 2015-03015
Coordinator Stiftelsen SKAPA
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration January 2015 - December 2015
Status Completed

Purpose and goal

Stipendiets huvudsyfte är att ge stöd och uppmärksamhet till innovatörer. Ett bra klimat för uppfinnare är viktigt för Sveriges framtid och SKAPA Utvecklingspris delas ut för att stödja uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden.

Results and expected effects

Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för ekonomisk utveckling är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-priset en viktig roll som skapare.

Approach and implementation

Urvalet av vinnare görs i två steg. Först utser det regionala ALMI-bolaget tillsammans med lokala uppfinnarföreningar en till två länsvinnare för SKAPA Utvecklingsstipendium som får 10 00 kronor och går vidare till den stora nationella finalen. En beredningsgrupp gör bedömningar och ger förslag till den nationella juryn som utser årets pristagare.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.