Skaffolds av nano-polysakarider med kontrollerad porositet och nedbrytbarhet

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Funding from Vinnova SEK 2 876 815
Project duration January 2012 - June 2015
Status Completed

Purpose and goal

Följande har utvecklats inom projektets ramar

- Helt biobaserad nanoförstärkning för medicinska tillämpningar

- Helt biobaserade sårförband med justerbara mekaniska egenskaper

- Broskförnyande stöd baserat på nanocellulosa

- Utbildade doktorer och masterstudenter.

Expected results and effects

Nya biomedicinska produkter med kommersiell potential har framgångsrikt utvecklats inom projektet och kan utvecklas ytterligare till ekonomisk och social nytta enligt följande: Forsknings- och utvecklingsarbete av biomedicinska produkter; Utbildning av doktorander; ökad kompetens, vilket möjliggör vidare deltagande i andra nationella projekt och EU-projekt inom detta forskningsområde. Nanocellulosa av medicinsk grad baserad på cellulosa; Nya biomedicinska produkter och en ny generation av högvärdesprodukter erhållna från svenska naturresurser.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts i aktiv samverkan mellan aktörer från Sverige (Luleå tekniska universitet, Domsjö Fabriker AB, Arterion AB/GU Holding AB) och Slovenien. Genomförandet har resultatet i framgångsrikt utvecklade nya biomedicinska produktkoncept med kommersiell potential. Klyftan mellan ´labb-till-marknaden´ måste dock hanteras och för detta har följande åtgärder identifieras som nödvändiga/lämpliga:

1.Ytterligare optimering av produktionsprocessen för att kunna justera och anpassa stödstrukturerna till användar- och applikationsspecifik prestanda (Domsjö och LTU i samarbete med SMF / industri inom biomedicin)

2.Skydd av IP och technology transfer (LTU)

3.In vivo och in vitro utvärdering av produkterna för att förstå dess långsiktiga prestanda och säkerhet (SMF / industri inom biomedicin)

4.Prekliniska samt kliniska studier (sjukhus och läkare)

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.