Situationsanpassad luktreduktion med UV-teknik

Reference number
Coordinator UV TECH AB
Funding from Vinnova SEK 460 000
Project duration November 2011 - October 2012
Status Completed

Purpose and goal

Projektet hade flera delmål. De första två var teoretiska och syftade, dels till att förstå vilka ämnen som ingår i problembilden för fetter och lukter, och dels förstå den teoretiska kemin bakom de reaktioner som försiggår. För båda dessa delmål är måluppfyllelsen mycket god. I de kommande två stegen, där teorin skulle verifieras med pilottester är måluppfyllelsen inte lika tydlig. Svaren är inte entydiga, men projektet har gett mycket värdefull information inför en eventuell fortsättning till ett fullskaligt forskningsprojekt, framförallt vad gäller testmetoder.

Results and expected effects

Den ökade teoretisk kunskapen runt UV-rening kommer att leda till många förbättringar i UVtechs produkter över de kommande åren. När det gäller de pilottester av prototyper avpassade för att spegla teorin, är resultaten ofullständiga. även om siffrorna ligger inom mätosäkerheterna för respektive metoder, så pekar de ändå på en tydlig trend: I takt med att prototypernas olika steg som reflekterar de teoretiska faktorerna som påverkar reningen kopplas in, så ökar reningsgraden. För att kunna styrka resultaten bortom mätosäkerheter, krävs fler tester.

Approach and implementation

I allmänhet är upplägget mycket lyckat att utgå från den teoretiska bilden och sedan försöka verifiera den med pilottester ger en mycket god förståelse för vad som försiggår. I detaljerna finns utrymme för förbättringar, det gäller framförallt att utöka antalet tester och kanske även omfattningen av varje test i sig för att på så sätt öka säkerheten i mätresultaten så att de blir statistiskt säkerställda. En sådan förbättringsmöjlighet är att använda för ändamålet specialkonstruerade testriggar, vilka finns att tillgå via andra partners.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.