SIO Folksjukdomar utysningssprocess

Reference number 2014-05515
Coordinator Lunds universitet - LUIS - Lunds Universitets Innovationssystem
Funding from Vinnova SEK 538 000
Project duration October 2014 - April 2016
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet har varit att ta fram en effektiv utlysningsprocess som fungerar för både SWElife och Vinnova. Målet med projektet har varit att använda utlysningar som ett verktyg för att * identifiera och finansiera högkvalitativa innovationsprojekt för att stärka samverkan mellan hälso- sjukvård, akademi och/eller industri * optimera innovationsstödssystemen i Sverige genom ökat kompetensutbyte och samarbete * stärka projektens affärskunskap genom att ta fram och anpassa en överföring av BIO-X modellen, framtagen i VINNVÄXT initiativet Uppsala BIO, till SWElife

Expected results and effects

Projektet har resulterat i följande: * Infört intern arbetsprocess inom SWElife för att arbeta med utlysningar. * Genomfört tre utlysningar för innovationsprojekt * Utformat och planerat överföring av BIO-X till SWElife hands-on modell * Byggt upp ett nationellt koordinatornätverk av innovationsaktörer runt om i Sverige * Varit drivande i tre ERUF-ansökningar för att få regionala satsningar att samspela nationellt genom SWElife Samtliga aktiviteter bidrar aktivt till SWElifes effektlogik och vision

Planned approach and implementation

SWElife har under projekttiden genomfört tre utlysningar 1.Utlysning inom diabetes 2014-2015 2.Utlysning inom Non-Communicable Diseases (NCDs) 2015-2017 3.Utlysning inom biomarkörer i cancer 2015-2017 För att ytterligare bidra till effektlogiken har SWElife, baserat på BIO-X-modellen utformat och planerat ett införande av SWElife Hands-on modell nationellt med hjälp av koordinatorer från innovationssystemet runt om i landet.

External links

Finansierade projekt via SWElifes/VINNOVAs utlysningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.