sinterprodukter med hög statisk lastförmåga - inverkan av anlöpning på deformationsstabilitet vid användning

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration October 2012 - September 2013
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production
Call 2012-02182-en

Purpose and goal

I projektet har vi bekräftat att modifierad anlöpning kan tillämpas för motverka/eliminera relaxation/krypning och att det kan preliminärt kopplas till stabiliteten hos mikrostrukturen hos det anlöpta sinterstålet. Ny metodik för utvärdera sintermaterials potentiella relaxation/kryp har etablerats och ny kunskap har etablerats. Ett potentiellt nästa steg är att se hur andra sinterstål kan optimeras och hur en modell för prediktering av kryp/relaxation hos sinterstål vid måttligt förhöjd temperatur kan utvecklas.

Results and expected effects

En väg för breddad användning av sintergods i i tunga fordon har identifierats. Forskningsavdelningar hos Volvo och Höganäs som deltagit i projekt har tillsammans med Chalmers identifierat potentialen att gå vidare med ett större FoU-projekt för att stödja bredare implementering. Resultat har presenterats vid den internationella konferensen EuroPM2013. Det aktuella projektet kan utgöra en bas för att stärka en utveckling inom ett sådant segment.

Approach and implementation

Projektpartner har varit Chalmers (Material- och tillverkningsteknik), Volvo och Höganäs. Projektperioden har varit 2012-10-01 till 2013-09-30. Strategin har varit: 1) att driva examensarbete vid Chalmers och Volvo, 2) att vid Chalmers utveckla en metodik för krypprovning av sinterstål vid måttligt förhöjd temperatur, 3) att ha en en FoU-plan som kombinerar krypprovning, materialkarakterisering och teoretisk analys, 4) att Höganäs har bidragit genom provstavar och mekanisk provning som stöd för FoU-planen, 5) att Volvo har kompletterat med egna designade försök.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.