Simuleringsmodeller av värmings processtikner för bättre livsmedel ur ett uthållighetsperspektiv

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Institutionen för livsmedelsteknik
Funding from Vinnova SEK 2 390 000
Project duration December 2007 - June 2012
Status Completed

Purpose and goal

Simuleringsmodeller av värmningsprocesstekniker för bättre livsmedel ur ett uthållighetsperspektivAtt stärka samarbetet mellan LTH och SIK genom att i nära samarbete med livsmedelsindustrin utveckla ett simuleringsverktyg för att optimera och välja värmningprocesser med tanke på produktkvalitet och miljöeffekter (t.ex. energianvändning, CO2-utsläpp, avfall)

Results and expected effects

a)Utveckling av ett generellt modelleringsverktyg som innehåller strukturer för att införliva och utvärdera relevanta processparametrar baserade på produktparametrar samt parametrar nödvändiga för att utvärdera miljöeffekterna. b) Utvärdering av baknings-/torknings-teknologier baserade på -Mikrovågsuppvärmning -IR-uppvärmning -Konventionell uppvärmning Matematiska modeller och existerande experimentella data kommer att användas tillsammans med data från pågående projekt. Nya industriella aktiviteter när det gäller bakning och mikrovågstorkning som implementeras på SIK kommer att ge mervärde till industrin.

Approach and implementation

år 1 -Sammanfattning av forskningsfronten inom området, och inventering av befintlig kunskap i respektive miljö. -Identifiering och kvantifiering av relevanta parametrar för att beskriva process, insatser, produktion och effekter. Intervjuer av användare, behov av dokument, förväntade egenskaper -Val av modellstruktur -Modellutveckling och validering mot experimentella data. år 2 Modellfallstudier avseende bakning- och torkningsteknologier. år 3 -Verifiering och implementering av resultat -Projektutvärdering och identifiering av fortsatt forskningsinriktning.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.