Simulering av reparationssvetsning och lokal värmebehandling inklusive mikrostrukturberäkning

Reference number 2009-01319
Coordinator Volvo Aero Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 2 750 000
Project duration July 2009 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Simulering av reparationssvetsning och lokal värmebehandling inklusive mikrostrukturberäkningProjektet är fortsättning på tidigare projekt där modell för att simulera induktionsvärmning utvecklats och validerats. Projektets syfte är att möjliggöra simulering av en kedja bestående av reparations-svetsning och lokal värmebehandling med induktionsvärmning så att deformationer, spänningar samt mikrostrukturutveckling kan studeras. Fokus ligger på en mikrostruktur modell i kombination med egenskapsmodeller för Alloy 718. Modellen kommer att vara tillämpbar även för andra termo-mekaniska simuleringar.

Expected results and effects

Lokal värmebehandling är en metod som vid VAC huvudsakligen tillämpas för avspänningsglödgning/åldring i samband med reparationssvetsning vid översyner och nytillverkning. Simulering av svetsreparationer och efterföljande lokal värmebehandling ger möjlighet att utforma dessa steg så att krav på önskad mikrostruktur uppfylls och minimering av oönskade deformationer och restspänningar är möjligt. Det är alltid en risk att randområdena vid lokal värmebehandling tidvis är utanför den specificerade temperaturhistorien. Genom att beräkna erhållen mikrostruktur fås en bild av vad det egentligen betyder och gör det möjligt att öppna en dialog med Volvo Aeros kunder om att tillåta lokal i stället för en global värmebehandling.

Planned approach and implementation

- Litteraturstudie - Materialprovning och karaktärisering för mikrostruktur - Mekanisk materialprovning - Utveckling och kalibrering av mikrostrukturmodell och flytspänningsmodell - Validering av modell - Valideringsexperiment för reparationssvetsning och induktionsuppvärmning - Simulering av reparationssvetsning och induktionsuppvärmning med empirisk material modell och utan mikrostrukturmodell - Simulering av reparationssvetsning och induktionsuppvärmning med modell kopplad till mikrostruktur.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.