Simulation av patienter i psykoterapi utveckling av prototyp och utvärdering

Reference number
Coordinator Eailab AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration March 2017 - August 2017
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Purpose and goal

Syftet med detta projekt har varit att ta de första stegen mot en simulatorbaserad psykoterapiträningsmiljö där den sociala roboten Furhat används för att simulera patienter med kliniska tillstånd. Under projektet har vi tagit fram en prototyp för detta som vi har demonstrerat för kliniska psykologer och terapeuter, psykologstudenter och forskare inom datavetenskap och psykologi. Prototypen har tagits emot mycket väl och intresset för vår idé har varit stort.

Expected results and effects

Ett huvudresultat är att vi har visat att vår idé har varit möjlig att genomföra som prototyp. Vidare har vi genom samtal och enkätundersökning visat att intresset för en simulatormiljö för psykoterapiträning är stor bland potentiella användare. Man upplevde de simulerade patienterna som trovärdiga och inbjudande till konversation. Vi har också författat en vetenskaplig publikation som publicerats i anslutan till konferensen Intelligent Virtual Agents 2017.

Planned approach and implementation

Vi arbetade med att i Furhats programvara IrisTK ta fram prototyper av patienter som kan ha samtal om kliniska tillstånd. Dessa implementerade vi sedan på roboten Furhat. Vi lade stor vikt vid icke-verbala uttryck så som att sucka och titta bort på ett för ändamålet trovärdigt sätt. I projektgruppen har ingått ansvarig utvecklare för Furhats programvara IrisTK vilket har möjliggjort att vi snabbt kunna arbeta framåt. Vidare har vi på ett vetenskapligt sätt utvärderat potentiella användares upplevelse av vår prototyp. Här har vår kompetens som forskare kunnat tas tillvara.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.