SIMSI: Säkra multimodala talgränssnitt i fordon

Reference number
Coordinator Mecel Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 3 545 000
Project duration July 2011 - February 2014
Status Completed
Venture Traffic safety and automated vehicles -FFI
Call 2011-01795-en

Purpose and goal

Den primära målsättningen med projektet har varit att genomföra forskning om att reducera förardistraktion genom att använda integrerad multimodalitet och dialogstrategier för att hantera kognitiv belastning. Baserat på denna forskning har projektet utvecklat integrationsstrategier för att minimera distraktionen och empiriskt undersökt olika interaktionsstrategier ur ett säkerhetsperspektiv

Results and expected effects

SIMSI har utvecklat befintlig teknologi genom att kombinera integrerad multimodalitet avsedd att minimera visuell distraktion med dialogstrategier för att hantera kognitiv belastning. SIMSI har också tagit denna teknologi närmare marknaden genom att tydliggöra hur Talkamatic Dialogue Manager kan integreras med befintliga kommersiella tekniska lösningar. Vi har också utveklat en testplattform för distraktion i samband med fordonsinteraktion, som kommer att stödja framtida forskning och utveckling. GU avser att återanvända plattformen i framtida projekt.

Approach and implementation

- Teknisk setup för tester och demonstrationer för att göra simulatortester och demonstrationer av systemet. - Implementerat applikationer för att göra tester av de generiska interaktionsstrategierna som utvecklades i projektet. - Designade och implementerade interaktionsstrategier för att reducera visuell och kognitiv distraktion. Dessa strategier delades in i multimodala lösningar för att reducera ´head-down-tid´ och lösningar för att reducera förarens kognitiva belastning. - Tester av de implementerade applikationerna och strategerna.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.