Silk2Heal - ett antimikrobiellt sårförband med sårläkande förmåga för diabetiska fotsår

Reference number
Coordinator Spiber Technologies AB
Funding from Vinnova SEK 4 704 500
Project duration November 2013 - December 2017
Status Completed
Venture Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien

Purpose and goal

Inom detta projekt har vi undersökt möjligheten att kombinera två sorters silke för att utveckla en ny sorts sårvårdsprodukter. Som bulkmaterial för att tillverka plåster med bra mekaniska egenskaper och porösa strukturer använder vi oss av silke från silkesmasken. För att ge plåstern avancerade egenskaper för att kunna användas till svårläkta sår har vi funktionaliserat materialen med antibakteriella egenskaper. Detta uppnås genom en ytbeläggning av rekombinant producerat silke, som är bioaktiverat på genetisk nivå med antibakteriella peptider.

Expected results and effects

Genom att utnyttja silkes-silkes interaktioner som uppstår mellan ett plåster tillverkat av silke från silkesmasken och rekombinant silke bioaktiverat med specifika funktioner, så har vi tagit fram en prototyp för ett avancerat plåster. På detta sätt har vi kunnat bygga in en antibakteriell effekt som inte inducerar bakterieresistens. Bästa sättet att förhindra bakteriell infektion i ett sår är att påskynda läkningen. Därför har vi på samma sätt funktionaliserat plåstren med bioaktivitet som gynnar hudceller att läka.

Planned approach and implementation

Inom detta projekt har vi kombinerat fördelarna med två olika silkesmaterial. Vår projektpart i Indien har tagit fram ett starkt, elastiskt och poröst bulkmaterial som vi har kunnat belägga med avancerade funktioner. I början av projektet arbetade vi parallellt med utveckling av respektive del, för att därefter optimera kombinationen. Analys av funktionen har genomförts på flera labb med kompletterande tekniker.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.