SIGYN II - Software In Global Yielding Networks II

Reference number
Coordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94120
Funding from Vinnova SEK 18 788 500
Project duration May 2009 - December 2012
Status Completed
Venture Transport Efficiency

Purpose and goal

SIGYN II skall i samarbete med akademin, forskningsinstitut och partners studera följande områden med avseende på den uppkopplade bilen: * Datasäkerhet för systemet inklusive kommunikation * Systemsäkerhet för grundläggande koncept * Monitorering av status och hantering av testbilar (d.v.s. Trådlös Diagnos, SWDL och mätning i kombination med trafikflödesövervakning och logistik) * Volymtester av datainsamling från fordon inklusive analysmetoder och distribution av data till externa partners (Vägverket, akademin, OEM:er m.fl.) * Robust kommunikation V2l samt kommunikationskanaler mellan bil, VCC-server och tjänsteleverantör * IT-plattform och portal för intranet/extranet, samt migrering av befintliga system * Bil-plattform inklusive Master-ECU, såväl hårdvara som mjukvara * Framtida kundmottagande på eftermarknad och påverkan på nuläget

Results and expected effects

Projektet ska presentera lösningar på problemställningarna under rubriken Syfte och mål och resultat från genomförd prototypverifiering.

Approach and implementation

Fem delprojekt (Admin & Academy, TACTA, CIRA, SOTA, SADD) är definierade. Inom ramen för dessa genomförs projektet. Varje delprojekts ledare rapporterar till ett samverkansforum för koordinering av de olika delprojekten. Akademiska partners (SP, Chalmers, Viktoriainstitutet) deltar i projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.